Life

Asmaul Husna dan Artinya, Lengkap dengan Kaligrafi

asmaul husna dan Kaligrafi

Arti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang paling baik dan bagus. Asmaul husna seperti ditegaskan dalam firman NYA: “Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (agung, mulia) maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam menggunakan nama-nama-Nya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.” (Surah Al-A’raf, ayat 180).

Pada firman Allah SWT yang lain “Katakanlah: “Serulah ALLAH atau serulah AR-RAHMAN. Dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al asmaul husna (nama-nama yang terbaik) “Dialah ALLAH, tiada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai al-asmaul-husna (nama-nama yang baik)”- (Surah Thaha:8).

Asmaul husna menurut makna gramatikalnya terdiri dari kata Asma yang mempunyai arti nama dan husna yang mempunyai arti yang baik, agung, mulia atau yang indah. Jika dipadukan maka Asma’ul Husna mengandung pengertian nama-nama Allah S.W.T  yang yang bermuatan akan keindahan dan kebaikan.

Berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam Surah Al-A’raf, ayat 180 maka Asmaul husna memjadi tema yang menarik untuk memperkaya kualitas ibadah manusia kepada sang khaliq. Ada beragam makna yang begitu mendalam yang bisa didapatkan dengan mengkaji, mempelajari, meresapi makna dari masing-masing Asmaul husna tersebut.

Menyikapi Asmaul husna ternyata melahirkan pula perbedaan pendapat terkait dengan arti, makna, serta tafsirnya. Selain perbedaaan dalam hal mengartikan dan menafsirkan nama-nama tersebut, juga terjadi perbedaan dalam jumlah nama Asmaul husna, ada pendapat yang mengatakan 99, 100, 200, bahkan 1.000 nama.  Masing-masing pendapat tentu mempunya dasar, dan hal tersebut tidak perlu dipertentangkan lebih jauh.

Para alim-ulama, kalangan cendekia terdahulu dan kekinian telah menjadikan Asmaul husna ini sebagai sumber inspirasi dan inovasi dalam mengembangkan penerapan ajaran agama Islam dalam bentuk ibadah. Dengan melakukan kajian dan pembahasan terhadap tafsir nama-nama tersebut diharapkan semakin menemukan alamat yang semakin jelas akan Dzat yang seharusnya untuk tujuan akhir semua ibadah.

Semua suku kata yang ditujukan kepada Allah SWT harus dipahami makana, arti dan tafsirnya sehingga penggunaannya dapat secara wajar. Allah SWT mutlak tidak dapat di misalkan atau dimiripkan dengan segala sesuatu hal. Karenanya umat Muslim tidak akan mudah menuliskan “Allah adalah …”, karena jelas bahwa tidak ada yang dapat disetarakan dengan Allah SWT. Namun disisi lain harus dimengerti akan ajaran Al Qur’an tentang Allah SWT.

Para alim ulama menegaskan bahwa semua nilai kebenaran yang mutlak hanya melekat pada Allah SWT. Maka konsekuensinya hanya Allah Yang Memiliki sifat Maha Tinggi. Akan tetapi Allah Memiliki sifat Maka Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang. Demikianlah namanama Allah dengan segala sifat-sifatnya dijelaskan dengan istilah Asmaul Husna.

Dari sebuah Hadist dari Abu Hurairah r.a. ia berkata Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah s.w.t mempunyai 99 nama, iaitu seratus kurang satu, barangsiapa menghitungnya (menghafal seluruhnya) masuklah ia kedalam syurga” – Riwayat Bukhari.

Dan sejumlah 99 nama-nama Allah (Asmaul Husna) tersebut yaitu:

99 Nama Asmaul husna

No.Asmaul Husna LatinAsmaul Husna ArabArtinya
1.Ar RahmanالرحمنYang Maha Pengasih
2.Ar RahiimالرحيمYang Maha Penyayang
3.Al MalikالملكYang Maha Merajai
4.Al QuddusالقدوسYang Maha Suci
5.As SalaamالسلامYang Maha Memberi Kesejahteraan
6.Al Mu`minالمؤمنYang Maha Memberi Keamanan
7.Al MuhaiminالمهيمنYang Maha Mengatur
8.Al AzizالعزيزYang Maha Perkasa
9Al JabbarالجبارYang Memiliki Mutlak Kegagahan
10Al MutakabbirالمتكبرYang Maha Megah
11Al KhaliqالخالقYang Maha Pencipta
12Al BaariالبارئYang Maha Melepaskan
13Al MushawwirالمصورYang Maha Membentuk Rupa
14Al GhaffaarالغفارYang Maha Pengampun
15Al QahhaarالقهارYang Maha Memaksa
16Al WahhaabالوهابYang Maha Pemberi Karunia
17Ar RazzaaqالرزاقYang Maha Pemberi Rezeki
18Al FattaahالفتاحYang Maha Pembuka Rahmat
19Al `AliimالعليمYang Maha Mengetahui
20Al QaabidhالقابضYang Maha Menyempitkan
21Al BaasithالباسطYang Maha Melapangkan
22Al KhaafidhالخافضYang Maha Merendahkan
23Ar RaafiالرافعYang Maha Meninggikan
24Al Mu`izzالمعزYang Maha Memuliakan
25Al MudzilالمذلYang Maha Menghinakan
26Al SamiiالسميعYang Maha Mendengar
27Al BashiirالبصيرYang Maha Melihat
28Al HakamالحكمYang Maha Menetapkan
29Al `AdlالعدلYang Maha Adil
30Al LathiifاللطيفYang Maha Lembut
31Al KhabiirالخبيرYang Maha Mengenal
32Al HaliimالحليمYang Maha Penyantun
33Al `AzhiimالعظيمYang Maha Agung
34Al GhafuurالغفورYang Maha Memberi Pengampunan
35As SyakuurالشكورYang Maha Pembalas Budi
36Al `AliyالعلىYang Maha Tinggi
37Al KabiirالكبيرYang Maha Besar
38Al HafizhالحفيظYang Maha Memelihara
39Al MuqiitالمقيتYang Maha Pemberi Kecukupan
40Al HasiibالحسيبYang Maha Membuat Perhitungan
41Al JaliilالجليلYang Maha Luhur
42Al KariimالكريمYang Maha Pemurah
43Ar RaqiibالرقيبYang Maha Mengawasi
44Al MujiibالمجيبYang Maha Mengabulkan
45Al WaasiالواسعYang Maha Luas
46Al HakiimالحكيمYang Maha Maka Bijaksana
47Al WaduudالودودYang Maha Mengasihi
48Al MajiidالمجيدYang Maha Mulia
49Al Baa`itsالباعثYang Maha Membangkitkan
50As SyahiidالشهيدYang Maha Menyaksikan
51Al HaqqالحقYang Maha Benar
52Al WakiilالوكيلYang Maha Memelihara
53Al QawiyyuالقوىYang Maha Kuat
54Al MatiinالمتينYang Maha Kokoh
55Al WaliyyالولىYang Maha Melindungi
56Al HamiidالحميدYang Maha Terpuji
57Al MuhshiiالمحصىYang Maha Menghitung
58Al MubdiالمبدئYang Maha Memulai
59Al Mu`iidالمعيدYang Maha Mengembalikan Kehidupan
60Al MuhyiiالمحيىYang Maha Menghidupkan
61Al MumiituالمميتYang Maha Mematikan
62Al HayyuالحيYang Maha Hidup
63Al QayyuumالقيومYang Maha Mandiri
64Al WaajidالواجدYang Maha Penemu
65Al MaajidالماجدYang Maha Mulia
66Al WahidالواحدYang Maha Tunggal
67Al AhadالاحدYang Maha Esa
68As ShamadالصمدYang Maha Dibutuhkan
69Al QaadirالقادرYang Maha Menentukan
70Al MuqtadirالمقتدرYang Maha Berkuasa
71Al MuqaddimالمقدمYang Maha Mendahulukan
72Al Mu`akkhirالمؤخرYang Maha Mengakhirkan
73Al AwwalالأولYang Maha Awal
74Al AakhirالأخرYang Maha Akhir
75Az ZhaahirالظاهرYang Maha Nyata
76Al BaathinالباطنYang Maha Ghaib
77Al WaaliالواليYang Maha Memerintah
78Al Muta`aaliiالمتعاليYang Maha Tinggi
79Al BarruالبرYang Maha Penderma
80At TawwaabالتوابYang Maha Penerima Tobat
81Al MuntaqimالمنتقمYang Maha Pemberi Balasan
82Al AfuwwالعفوYang Maha Pemaaf
83Ar Ra`uufالرؤوفYang Maha Pengasuh
84Malikul Mulkمالك الملكYang Maha Penguasa Kerajaan
85Dzul Jalaali Wal Ikraamذو الجلال و الإكرامYang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
86Al MuqsithالمقسطYang Maha Pemberi Keadilan
87Al Jamii`الجامعYang Maha Mengumpulkan
88Al GhaniyyالغنىYang Maha Kaya
89Al MughniiالمغنىYang Maha Pemberi Kekayaan
90Al MaaniالمانعYang Maha Mencegah
91Ad DhaarالضارYang Maha Penimpa Kemudharatan
92An NafiiالنافعYang Maha Memberi Manfaat
93An NuurالنورYang Maha Bercahaya
94Al HaadiiالهادئYang Maha Pemberi Petunjuk
95Al Badii’البديعYang Maha Pencipta
96Al BaaqiiالباقيYang Maha Kekal
97Al WaaritsالوارثYang Maha Pewaris
98Ar RasyiidالرشيدYang Maha Pandai
99As ShabuurالصبورYang Maha Sabar
99 Asmaul Husna

Kaligrafi Asmaul Husna

Kaligrafi dinilai sebagai sebuah seni rohani yang nampak secara jasmani.

Gambar di atas merupakan contoh dari kaligrafi Asmaul Husna. 99 Asamul Husna sudah terdapat di awal halaman Al-Quran. Kaligrafi Asmaul Husna di desain dengan tulisan yang indah sehingga memberikan kesan keagungan dan ke Maha Kuasaan dari setiap nama dan sifat Allah.

Kaligrafi Asmaul Husna umumnya digunakan sebagai hiasan dinding dalam rumah maupun rumah ibadah dari seorang muslim. Selain membuat muslim lebih paham dan meyakini kekuasaan dan keagungan Allah, Asmaul Husna juga dinilai akan mendatangkan manfaat serta berkah ketika membacanya.

Berikut beberapa gambar kaligrafi Asmaul husna :

Kaligrafi Asmaul Husna Ar-rahman artinya Maha Pengasih

kaligrafi asmaul husna
Ar rahman

Kaligrafi Asmaul Husna Arrahin artinya Maha Penyayang

Kaligrafi Asmaul Husna ar rahim
Ar rahim

Kaligrafi Al Malik Artinya Raja

Kaligrafi Asmaul Husna

Kaligrafi Al Quddus Artinya Suci

Kaligrafi Asmaul Husna al quddus
Al Quddus

Kaligrafi As Salaam Artinya Sejahtera

Kaligrafi Asmaul Husna
As Salaam

Kaligrafi Al Mu’min artinya keamanan

Kaligrafi Asmaul Husna
Al Mu’min

Kaligrafi Al Muhaimin artinya pemelihara

Kaligrafi Asmaul Husna
Al Muhaimin

Kaligrafi Asmaul Husna Al Aziiz artinya gagah

Kaligrafi Asmaul Husna
Al Aziiz

Kaligrafi Asmaul Husna Al Jabbar artinya maha perkasa

Kaligrafi Asmaul Husna
Al Jabbar

Sebaiknya, hafalkan dan amalkan Asmaul Husna secara rutin. Insha Allah hidup akan menjadi lebih barokah dan lebih tenang.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top